PKP Cargo Connect GmbH

Nasze usługi

Transport kolejowy

Oferujemy usługi międzynarodowych przewozów towarowych koleją, korzystając z bogatego doświadczenia grupy PKP Cargo.

• Organizacja transportu intermodalnego i konwencjonalnego koleją.

• Zapewnianie frachtu kolejowego przy pomocy floty lokomotyw i wagonów własności PKP Cargo oraz zagranicznych partnerów.

• Wynajem wagonów, organizacja przesyłu próżnych wagonów (pod załadunek lub po naprawach).

• Międzynarodowe kolejowe połączenia operatorskie, m.in.:

 

    • Hamburg/Duisburg/Bremerhaven (DE) Małaszewicze/Brześć (PL/BY
    • Hamburg/Duisburg/Bremerhaven (DE) – Gliwice (PL) – Istambuł (TR)
    • Hamburg/Duisburg/Bremerhaven (DE) – Gliwice (PL) – Piacenza (IT)
    • Hamburg/Duisburg/Bremerhaven (DE) – Medyka/Mościska (PL/UA)

Transport drogowy i drobnica

Transport FTL i LTL w całej Europie, odwozy kontenerów, first&last mile. Jesteśmy operatorem międzynarodowych linii drobnicowych.

• Kompleksowa organizacja transportu drogowego na terenie Europy.

• Transport drogowy FTL (Full Truck Load) i LTL (Less Than Truck Load).

• Transport drogowy przesyłek paletowych (groupage i dedykowane przewozy busami).

• Dedykowane międzynarodowe linie drobnicowe.

• Operator linii drobnicowej Baltic – Balkans z hubami magazynowymi w Wilnie, Warszawie, Gliwicach i Budapeszcie (w tym obsługa odwozów i dowozów ładunków do hubów transportowych).

Spedycja międzynarodowa

Zapewniamy organizację logistyki Twoich ładunków za pomocą transportu kolejowego, drogowego, morskiego
i lotniczego. Specjalizujemy się w transporcie kontenerów.

• Organizacja transportu intermodalnego (statek/kolej/samochód) na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, Polski, Belgii, Holandii, Luksemburga, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Słowenii.

• Organizacja transportu intermodalnego
(kolej/samochód) z i do Chin oraz na tereny krajów WNP.

• Organizacja transportu samochodowego ISO kontenerów (20’, 40’, 45’) na terenie Unii Europejskiej, a także do EWG (pełen transport drogowy, first & last mile, FTL-LTL).

• Organizacja transportu lotniczego.

Obsługa celna

Zapewniamy odprawę celną zgodną z aktualnym prawodawstwem i zadbamy o wszystkie niezbędne rejestracje, dokumenty, certyfikaty i pozwolenia. Posiadamy status niemieckiej agencji celnej przyznany przez Hauptzollamt Hamburg. 

• Kompleksowa obsługa celna, odprawy celne fiskalne
i niefiskalne.

• Odprawy weterynaryjne i fitosanitarne.

• Zamykanie procedury tranzytowej poprzez generowanie numerow ATB.

• Składanie wniosków o WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa).

• Zgłoszenia Intrastat.

• Organizacja rewizji celnych.

• Stały kontakt z właściwym dla terminala urzędem celnym.

Odprawa fiskalna

Jako oficjalne przedstawicielstwo fiskalne na terenie Niemiec jesteśmy uprzywilejowanym partnerem dla niemieckiej administracji podatkowej i celnej.

• Wykonywanie wszelkich formalności celnych i z tytułu odpraw na terenie całych Niemiec przy użyciu systemu ATLAS, który umożliwia kontakt ze wszystkimi urzędami celnymi
w Niemczech.

• Dokonywanie odpraw ze zwolnieniem od natychmiastowej płatności podatku VAT od importowanego towaru. Importer rozlicza go w późniejszym terminie w ramach deklaracji podatkowej w swoim Urzędzie Skarbowym jako podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (zwiększanie płynności finansowej).

• Natychmiastowe dopuszczanie towaru do obrotu po odprawie.

Odprawa fiskalna warunki:

• Importer nie może posiadać siedziby lub oddziału firmy na terenie Niemiec.

• Importer posiada ważny Europejski Numer Identyfikacj Podatkowej VAT-UE.

Obsługa terminalowa i magazynowanie

Oferujemy kompleksową obsługę Twoich ładunków
w niemieckich terminalach, rezerwujemy sloty, organizujemy odwozy, a także zajmujemy się przeładunkiem i składowaniem.

• Kompleksowa obsługa transportów z i do terminali
w Hamburgu, Bremerhaven, Duisburgu, Neuss i Lehrte.

• Logistyka i wynajem ISO kontenerów (20’, 40’, 45’).

• Przeładunki, rozformowywanie kontenerów, FCL-LCL.

• Awizacje kontenerów dostarczanych transportem samochodowym i składów całopociągowych dla przesyłek intermodalnych.

• Składowanie krótko i długoterminowe (w tym usługi depotowe).

• Pierwsza i ostatnia mila transportem samochodowym (first & last mile).

• Opracowanie codziennych raportów dotyczących położenia przesyłki w drodze i  stanów kontenerów na terminalach/depotach.