PKP Cargo Connect GmbH

Nasze usługi

Transport kolejowy

Oferujemy usługi międzynarodowych przewozów towarowych koleją, korzystając z bogatego doświadczenia grupy PKP Cargo oraz kolejowych przewoźników działających w całej Europie.

• Organizacja transportu intermodalnego i konwencjonalnego koleją.

• Zapewnianie frachtu kolejowego przy pomocy floty lokomotyw i wagonów własności PKP Cargo oraz zagranicznych partnerów.

• Wynajem wagonów, organizacja przesyłu próżnych wagonów (pod załadunek lub po naprawach).

• Rozwiązania logistyczne dla transportu zbóż i pochodnych produktów zbożowych (śruta, oleje), zarówno z Polski jak i z Ukrainy do Niemiec, Holandii i Austrii. Wykonujemy transporty do m.in. Hamburga, Drentwede, Fürstenwalde, Brake, Rostock, Lubecki, Frankfurt nad Menem, Oss, czy Rotterdamu.

• Logistyka dla węgla kamiennego i transport kolejowy z Rostocku, Bremen, Mukran, Hamburga, Brunsbüttel, czy Wilhelmshaven.

Międzynarodowy transport intermodalny

Zapewniamy pełną organizację logistyki kontenerów z i do Niemiec. Obsługujemy ładunki intermodalne na terminalach kolejowych i morskich, odprawiamy kontenery w imporcie i eksporcie, organizujemy transport kolejowy oraz first&last mile transportem drogowym.

W ramach naszej działalności współpracujemy z wieloma terminalami morskimi i kolejowymi na terenie całych Niemiec, w m.in.:

• Bremerhaven

• Hamburg

• Lehrte

• Neuss

• Duisburg

• Wuppertal

• Lipsk

• Herne

• Kolonia

• Regensburg

Obsługa celna i fiskalna

Jako agencja celna zapewniamy odprawę celną i fiskalną na terenie Niemiec. Zgodnie z aktualnym prawodawstwem zadbamy o wszystkie niezbędne rejestracje, dokumenty, certyfikaty i pozwolenia.

Posiadamy status niemieckiej agencji celnej przyznany przez Hauptzollamt Hamburg. Jako oficjalne przedstawicielstwo fiskalne na terenie Niemiec jesteśmy uprzywilejowanym partnerem dla niemieckiej administracji podatkowej i celnej.

• Kompleksowa obsługa celna, odprawy celne fiskalne i niefiskalne.

• Odprawy weterynaryjne i fitosanitarne.

• Zamykanie procedury tranzytowej poprzez generowanie numerów ATB.

• Otwieranie procedury tranzytowej T1.

• Składanie wniosków o WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa).

• Zgłoszenia Intrastat.

• Organizacja rewizji celnych.

• Stały kontakt z właściwym dla terminala urzędem celnym.

• Wykonywanie wszelkich formalności celnych i z tytułu odpraw na terenie całych Niemiec przy użyciu systemu ATLAS, który umożliwia kontakt ze wszystkimi urzędami celnymi w Niemczech.

• Dokonywanie odpraw ze zwolnieniem od natychmiastowej płatności podatku VAT od importowanego towaru. Importer rozlicza go w późniejszym terminie w ramach deklaracji podatkowej w swoim Urzędzie Skarbowym jako podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (zwiększanie płynności finansowej).

• Natychmiastowe dopuszczanie towaru do obrotu po odprawie.

Odprawa fiskalna warunki:

• Importer nie może posiadać siedziby lub oddziału firmy na terenie Niemiec.

• Importer posiada ważny Europejski Numer Identyfikacj Podatkowej VAT-UE.

Obsługa terminalowa i magazynowanie

Oferujemy kompleksową obsługę ładunków w niemieckich terminalach konwencjonalnych i intermodalnych, zarówno tych morskich, jka i stricte kolejowych. Zajmujemy się przeładunkiem i składowaniem, organizujemy odwozy kolejowe i drogowe oraz rezerwujemy sloty przeładunkowe.

• Kompleksowa obsługa transportów z i do terminali kolejowych i morskich w Niemczech.

• Obsługa ładunków intermodalnych w m.in. Bremerhaven, Hamburgu, Lehrte, Neuss, Duisburgu, Wuppertal, Lipsku, Herne, Kolonii, czy Regensburgu.

• Obsługa ładunków konwencjonalnych w m.in. Rostocku, Bremen, czy Hamburgu.

• Organizacja przeładunków statków z towarami masowymi (węgiel, paliwa, zboże).

• Awizacje przesyłek całopociągowych i dostarczanych transportem samochodowym.

• Składowanie krótko i długoterminowe.

• Pierwsza i ostatnia mila transportem samochodowym (first & last mile).

• Opracowanie codziennych raportów dotyczących położenia przesyłki w drodze i stanów kontenerów/ładunków masowych na terminalach/depotach.