1 września 2023

Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu spółki PKP CARGO CONNECT GmbH

Działając na podstawie „Zasad powoływania członków Zarządu spółki PKP CARGO CONNECT GmbH”, przyjętych Uchwałą Nr 5/2018 Wspólnika spółki PKP CARGO CONNECT GmbH z dnia 19 października 2018 roku, Wspólnik PKP CARGO CONNECT GmbH ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu.

Pisemne Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu Spółki należy składać w siedzibie spółki PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Leszno 12, w Biurze Administracyjnym spółki, V p. pok.503, w dni robocze, w godzinach 9.00 – 16.00, w jednej zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu w spółce PKP CARGO CONNECT GmbH” w terminie do dnia 13 września 2023 roku do godziny 16.00.

Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej Wspólnika pod adresem:

https://pkpcc.com/pl/career