Transport zbóż

Aktywnie uczestniczymy w realizacji transportu kolejowego zbóż (jak kukurydza, pszenica, rzepak) i pochodnych produktów zbożowych (śruta, oleje), zarówno z Polski jak i z Ukrainy do Niemiec, Holandii, czy Austrii.

Obsługujemy głownie grupy towarowe jak kukurydza, pszenica, rzepak, śruta rzepakowa i olej rzepakowy. Wykonujemy transporty do m.in. Hamburga, Drentwede, Fürstenwalde, Brake, Rostock, Lubecki, Frankfurt nad Menem, Oss, czy Rotterdamu. Oferujemy naszym klientom transport kolejowy w wagonach hopper z dolnym rozładunkiem (Tads, Tadgns, Uagps, Tagnpps), wagonach z bocznym rozładunkiem (TALNS) oraz w klasycznych wagonach węglarkach przystosowanych do przewozu zbóż (z plandekami wagonowymi). Zapewniamy także usługi celne na granicy UE (na przejściach granicznych Polska-Ukraina), jak i pełna obsługę celną towarów w kraju przeznaczenia w Europie Zachodniej.

W sezonie 2022/2023 w ramach naszej działalności zorganizowaliśmy bezpośrednie wsparcie ukraińskiego eksportu produktów zbożowych przez terytorium Polski i Niemiec. W ramach korytarza wschód-zachód pojawiła się ogromna potrzeba stworzenia połączenia między ukraińskimi producentami zbóż do niemieckich portów i zakładów ich przetwórstwa. Głównym wyzwaniem w tym obszarze było stworzenie rozwiązań na styku kolei szerokotorowej oraz normalnotorowej, a także rozwiązanie kwestii celnych i fitosanitarnych, by zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w trosce o dochowanie wszelkich standardów bezpieczeństwa żywieniowego i paszowego.

Dzięki sprawnej organizacji specjalistycznych wagonów do przewozu zboża możliwe było wypracowanie długodystansowych korytarzy kolejowych o długości od 1300 do 1500 km, gdzie transport kolejowy jest najbardziej efektywny kosztowo i bardziej konkurencyjny.

W ramach transportów z Ukrainy zrealizowaliśmy przewóz ponad 30 tys. ton produktów zbożowych do terminali m.in. w Hamburgu, czy w Drentwede. Nasze działania pozwoliły na obsługę eksportu ukraińskiego zboża pomimo częściowej blokady morskiej ukraińskich portów na Morzu Czarnym. Pozwoliło to, pomimo działań wojennych, dalej zabezpieczać łańcuchy dostaw i bezpieczeństwo żywnościowe w Europie. Działamy w oparciu o obowiązujące przepisy i w zgodzie z aktualnymi ograniczeniami w transporcie zbóż do krajów europejskich, korzystając z procedury tranzytowej przez terytorium Polski.