Przeładunki i transport węgla

Organizujemy kompleksową logistykę dla transportów węgla kamiennego. W sezonie 2022/2023 obsłużyliśmy przeładunki węgla kamiennego w Niemieckich portach oraz zorganizowaliśmy jego dalszy transport kolejowy w łącznym wolumenie ponad 200.000 ton do Polski i Czech.

W 2022 i na początku 2023 roku szczególną rolę w ramach całej Grupy PKP Cargo odgrywał transport węgla kamiennego na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Główne szlaki importowe prowadziły przez polskie porty, jednakże sytuacja rynkowa oraz ograniczenia infrastrukturalne (przepustowość do portów) skutkowała koniecznością dywersyfikacji kierunków dostaw. Dzięki sprawnej współpracy międzynarodowych partnerów i Grupy PKP CARGO możliwe było stworzenie korytarzy importowych na potrzeby polskich elektrowni zawodowych przez porty na Łotwie, w Holandii oraz w Niemczech.

Spółka PKP Cargo Connect GmbH odpowiedzialna była za zabezpieczenie dostaw węgla kamiennego z portów Niemieckich. Od września 2022 roku nasza spółka zorganizowała transport ponad 200 tys. ton węgla kamiennego wspólnie z partnerami z Rostoku oraz z Bremy. Dzięki sprawnej współpracy pomiędzy partnerami z Niemiec i Polski możliwe było stworzenie kompleksowego łańcucha logistycznego obejmującego nie tylko dostawę transportem kolejowym, ale pełną obsługę w portach morskich oraz zapewnienie szerokiego spektrum usług spedycyjnych i celnych.

Warto podkreślić, że rozwiązania te były nowe i dotychczas niespotykane, ponieważ nie są to standardowe kierunki dostaw dla tych towarów. Zatem ostatnie miesiące pokazują jak ważna jest ścisła współpraca profesjonalnych partnerów w ramach Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwe było zabezpieczenie dostaw surowców krytycznych w dużym wolumenie, co przyczyniło się do ustabilizowania bezpieczeństwa energetycznego oraz zabezpieczania gospodarek państw europejskich.